Fange 17619

Erik Malmo ble pågrepet 5. januar 1945.

Han ble sittende på Møllergata 19 før han 5. februar 1945 ble overført til Grini. 

Erik ble løslatt 8.mai 1945 i forbindelse med Tysklands kapitulasjon.