Kussius Metallvarefabrikk

Nestkommanderende ved området 13130, som samtidig var sjef for en spesialtropp for området, fikk oppdrag av "Rolf" (William Houlder). Da nestkommanderende (Olav Thyvold) på det aktuelle tidspunktet var i Sverige på oppdrag (kurerruten Timian) som han ledet, ble det områdesjefen selv, som aksjonsjef, som overtok.

Jobben så heller vanskelig ut. Om dagen var målet bevoktet av tyskere ved personalkontroll, og om natten av flere vaktposter både ute og inne. I tillegg til å huse et betydelig lager av flydeler, ble det fremstilt antipersonellminer i fabrikken. Eieren av fabrikken, Josef Kussius samarbeidet med tyskerne.

Det ble skaffet detaljerte tegninger av bygningen ved hjelp av en av Thyvolds lagsjefer, Erik Malmo, som var ansatt i Norsk Teknisk Byggkontroll.

På et møte mellom Houlder og Terje Diesen på Grønland Torg fikk område 31310 ordre om å gjøre klar 3 ryggsekker med sprengstoff. Houlder fortale at B-org hadde funne tre karer som var villig til å bære sekkene inn i fabrikken. Disse formidable "bombene" skulle leveres til disse tre karene som skulle møte opp på endestasjonene for trikken til å Etterstad. Nødvendig stikkord  ble avtalt. Det ble arrangert et møte i verkstedet til "Pelle" (Leon Gilinsky) og "Tom" (Louis Gay) hvor Malmo fortalte hvor i fabrikken sekkene burde plasseres for å oppnå størst virkning. Alle aktørene fra området tilhørte Thyvolds spesialtropp.

Det var områdets våpensjef "Nils Odden" (Odd Nilsson) som skaffet det nødvendige sprengstoff med utstyr mens Jens  Bay sørget for at den ene sekken ble gjort klar på hans hybel, og sammen med "Tom" fikk han levert den på Etterstad. De to andre sekkene ble gjort klar hos "Tom" i hans leilighet, og ble hentet av de tre karene.

Karene var alle ansatt på fabrikken, men bare en av dem, nemlig Kristiansen, var med i Milorg, men ikke i område 13130. De møtte opp på sin arbeidsplass lørdag den 14.10.44 med hver sin sekk med "kaninmat". Ingen ting var mer naturlig i de dagene enn å skaffe seg mat til kaniner, som mer eller mindre alle mennesker holdt for å få litt tilskudd av kjøtt.

Disse tre karene var: Frank Willy Andresen, Trygve Kristiansen og Wilhelm Gulbrandsen. Eksplosjonen inntraff en time før meningen var. De var redde for at dette ville går utover den norske vakten, men han var heldigvis uskadd. Det var meningen at vakten i personalinngangen skulle bli varslet noen minutter før eksplosjonen, men dette bortfalt, og antakelig ble to tyske vaktposter som befant seg inne i bygningen drept.

Skaden var total. Sabotørene måtte ligge i dekning hos Diddi og Gustav Huseby på nedre Nordstrand (begge aktivt med i staben i 13130). Karene lå der over en uke før de kunne bli loset over til Sverige og sikkerheten.

Kilde: Milorg i Stor-Oslo, side 210-211.


Fortsetter....