Timian

Lite påaktet hadde et av områdene i avsnitt 13100, nemlig område 13130, en "privat" rute som dog først og fremst ble brukt som kurerrute. Ruten var staket ut av Olav Thyvold og Terje Diesen. Stabsjef ved 13100, Eilert Eriksen, kjente til ruten og kom ofte med flyktninger som måtte gå en sikker rute. De  var bare brukbar for folk som kunne gå gjennom skog og ulendt terreng fra Oslo til grenserøys 38. Likevel var det mellom 250 og 300 mennesker som ble hjulpet over til Sverige på dene ruten som ble døpt "Timian".Max Manus benyttet seg ofte av denne ruten til transport av sitt propagandamateriale på slutten av krigen, og er den eneste som nevner den i en av sine bøker.

Ruten transporterte også et større parti Colt-pistoler med ammunisjon til D.13 i siste del av krigen. Det var Svein Blindhem som hadde skaffet dette partiet til veie.

Ruten ble laget i august 1943 og ble holdt i gang helt fram til frigjøringen. Den ble på det meste betjent av 22 mann med nestkommanderende ved område 13130, Olav Thyvold som sjef.

Tross en del episoder (så som tre møter med tysk, og et møte med norsk grensepoliti) hadde ruten ingen tap av noe slag.

Kilde: Milorg i Stor-Oslo, side 368.


Innhold fra heftet "Milorg område 13130" av Terje Diesen: