Våpenslipp i Nordmarka

Våpen fra slipp i Nordmarka
14. august 1944 fikk Området ordre om å hente sin andel av et slipp i Nordmarka. Laget til Erik Malmo ble satt på denne jobben sammen med våpengjengen. "Nilsodd" mente det ikke var nødvendig å bruke tropp 200/13132 som utgjorde Områdets hentegjeng. Det ble i alt 13 karer som pr. sykkel skulle foreta transporten fra Bjørnsjøen ved Kikut til Bekkelaget. Utstyret skulle plasseres under verandaen hjemme hos Nilsodd.


Sakene ble lastet på syklene, og med tre mann som sikring i teten satte kolonnen seg i bevegelse. De tre som syklet først hadde ikke noe ulovlig med seg. Planen var at hvis disse skulle komme i kontroll, ville de som kom etter med lass, kanskje rekke å komme seg i sikkerhet. Kvelden før denne transporten hadde "Oslogjengen" sprengt Korsvoll Sporveishall, og tyskerne var i helspenn. Det virket som om alle ble kontrollert overalt i byen. Alt gikk etter planen ned til Maridalsvannet. Ved Kjelsås trikkeholdeplass mistet transporten kontakten med forpatruljen. De fant å måtte sykle uten sikring og fortsatte gjennom byen, opp Kongsveien og forbi Sjømannsskolen med sine tanksperringer og tyske vaktposter og hjem til "Nilsodd". De tyske vaktene hadde ikke reagert på en gjeng syklister med tung last.


Lokale våpenlagre
Til lagrene våre under verandaen hos "Nilsodd", hos Huseby på Mosseveien, i "klokken" på Sæter og i hulen ved Smalvann i Østmarka hadde vi høsten 1944 til sammen klart å få tak i rundt 100 forskjellige våpen, mest Sten maskinpistoler, og noen tusen skudd. Vi hadde også liggende mellom 50 og 100 kilo sprengstoff med utstyr foruten 50-60 hjemmelagete håndgranater.


Kilde: http://www.nettavisen.no/dittoslo/vapenforsyninger-til-bekkelaget-under-krigen/3422981386.html